02/33872887
Pon-Pia 9:00-17:00

Aktuálne počasie

  • Dnes
  • 33°C
  • 22°C
  • Zajtra
  • 33°C
  • 22°C
  • Pozajtra
  • 33°C
  • 22°C

Mapa

Pútnické miesta

AIN KAREM

Ain Karem je mestečko vzdialené 8 km od Jeruzalema, ležiace v údolí obkolesenom mierne kopcovitou krajinou. Podľa tradície je judským mestom, ktoré sa spája s narodením a životom svätého Jána Krstiteľa, Alžbety a Zachariáša.

Kostol Narodenia Jána Krstiteľa

V tomto chráme sa nachádza najvýznamnejšia časť – jaskyňa Benediktus (prekl. „Nech je zvelebený Pán Boh“), v ktorej je umiestnený oltár, pod ktorým sa vyníma planúca hviezda z bieleho mramoru s veľkým bielym kruhom, označujúca miesto narodenia Jána Krstiteľa. Nájdeme tu latinský nápis: „Hic praecursor Domini natus est.“, čo v preklade znamená: „Tu sa narodil Pánov predchodca“.

Bazilika Navštívenia Panny Márie

Do nádvoria tohto kostola sa vstupuje cez tepanú železnú bránu. Zaujímavosťou je múr s keramickými tabuľkami, na ktorých je v 41 jazykoch (aj v slovenčine) napísaný chválospev Panny Márie, nazývaný Magnifikát. V dolnej časti, v krypte kostola, sa nachádza skala, za ktorou bol podľa tradície ukrytý Pán pred vojakmi Herodesa. Nad oltárom je maľba s výjavom stretnutia Panny Márie s Alžbetou. Po stranách sú ďalšie výjavy zo života Zachariáša a zabíjania chlapcov. Hlavný oltár je vytvorený z bieleho mramoru, nad ním vyniká bohatá mozaika, ktorá zobrazuje Pannu Máriu so zborom spievajúcich anjelov.

BETLEHEM

Na území dnešného Betlehema sa našli pozostatky mlynov a pekární. Ľudia, ktorí prechádzali cez toto mesto a smerovali do púšte, si práve tu kupovali do zásob chlieb. Preto je názov mesta odvodený od slov Bet Lehem, teda Dom chleba. Mesto je známe predovšetkým ako miesto narodenia Ježiša Krista.

Bazilika Narodenia Ježiša Krista

Tento chrám je postavený v blízkosti jaskyne, ktorá je považovaná za miesto, kde sa narodil Ježiš. Zaujímavosťou je, že predstavuje svetovo najdlhšie neprestajne fungujúci kresťanský chrám a je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Jaskyňa Narodenia Pána

Táto jaskyňa má pravouhlý pôdorys, je dlhá 12 metrov a široká 3 metre. Celá je akoby odetá do azbestového súkna, ktoré je darom od Mac-Mahona, prezidenta Francúzska z r. 1884, aby tak jaskyňu ochránil pred prípadným požiarom. Apsida pokrýva Oltár narodenia, ktorý vlastnia ortodoxní Gréci. Pod ňou je na mramorovej doske štrnásťcípá strieborná hviezda s latinským nápisom: „Tu sa z Márie Panny narodil Ježiš Kristus.“ Vpravo sa nachádza tzv. Jaskyňa mágov, ktorú vlastnia františkáni a len na malom oltári v nej je dovolené slúžiť katolícku svätú omšu. Vzadu sa nachádzajú dvere, ktoré vedú do ostatných podzemných jaskýň a otvárajú sa iba raz v roku po polnočnej sv. omši.

Beit Sahur, Pole pastierov

Tzv. Pole Pastierov sa nachádza približne 600 m.n.m a je jedným z predmestí Betlehema. Má asi 6000 obyvateľov, z toho väčšina je kresťanská. Podľa tradície je Pole pastierov miesto, kde pastieri prijali od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista. Na pamiatku tejto udalosti tu stojí súčasný kostolík „Gloria in exelsis“.

Jaskyňa Mlieka

Tento kostolík predstavuje podľa legendy miesto, kde sa schovala Panna Mária pri úteku z Egypta a zatiaľ čo kojila Dieťa, kvapka z jej mlieka padla na skalu, čím jaskyňa úplne zbelela. Jaskyňa, ktorá je premenená na kaplnku, sa stala cieľom pútí matiek – aj moslimiek, ktoré prosia Pannu Máriu o dar života a o dostatok mlieka, aby mohli chovať svoje deti.

JERUZALEM

V preklade Jerušalaim znamená „Mesto pokoja“. Tento názov je však v protiklade s nepokojmi, ktoré sprevádzajú toto mesto od nepamäti. V súčasnosti je rozdelené na štyri časti: kresťanskú, židovskú, moslimskú a arménsku. Je hlavným mestom Palestínskej autonómie. Pre pútnikov sú atraktívne najmä brány a múry Jeruzalema a takisto Staré mesto, ktoré je ohradené hradbami.

Olivová hora – Getsemanská záhrada

Na tejto trase sa navštevujú pamiatky od Kostola Pater Noster, cez Kostol Dominus Flevit až do Getsemanskej záhrady, v ktorej nachádzame ďalšie tri významné lokality: Bazilika Getsemany (Agónie), Jaskyňu zatknutia a Kostol Hrobu Panny Márie.

Kostol Pater Noster – Otčenáš

Tento kostolík stojí na základoch kaplnky, ktorú dala postaviť sv. Helena, matka Konštantína Veľkého. Vstupné nádvorie aj samotný kostol je zdobený keramickými tabuľami s textom modlitby Otčenáš vo viac ako 80-tich jazykoch (aj v slovenčine).

Kostol Dominus Flevit

Tento chrám bol postavený v r. 1954 nad zvyškami stavby z 5. storočia. Architekt Barluzzi ho naprojektoval do tvaru slzy, pretože mal znázorňovať miesto, na ktorom Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Nachádza sa na mieste, z ktorého je najkrajší pohľad na Jeruzalem.

Bazilika Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/

Keď pútnik vstúpi do tohto chrámu, upúta ho tmavý interiér, vyjadrujúci Ježišovu smrteľnú úzkosť. Na dlažbe pred hlavným oltárom je skala, na ktorej sa podľa kresťanskej tradície Ježiš potil krvou. Táto skala je obklopená tŕňovou korunou z tepaného železa a ozdobená dvoma vtákmi a kalichom. Mozaika nad hlavným oltárom znázorňuje Ježiša v predsmrtnej agónii s anjelom, ktorý ho utešuje. Vedľa tejto baziliky sa nachádza Getsemanská záhrada, kde sa Ježiš chodil modliť.

Jaskyňa zatknutia

Táto kaplnka sa nachádza len asi 100 metrov od Baziliky Agónie a je zasvätená udalosti zatknutia Ježiša Krista. Pôvodný kostolík tu bol postavený ešte v 4. storočí. Po odchode križiakov z neho moslimovia urobili maštaľ pre domáce zvieratá. Až v r. 1361 sa postarali o túto vzácnu lokalitu františkáni.

Kostol Hrobu Panny Márie

Podľa prvých kresťanských tradícií Panna Mária zomrela v Jeruzaleme a pochovaná je v údolí Cedron, na úpätí Olivovej hory. Kostol má tvar krypty vysekanej do skaly, v ktorej sa nachádza hrob bohato zdobený ikonami a početnými striebornými lampami a obrazmi. Podľa tradície sa vo vnútri nachádzajú aj hroby Joachima a Anny, rodičov Panny Márie a jej ženícha, sv. Jozefa.

Krížová cesta

Táto púť symbolizuje poslednú cestu Ježiša Krista od miesta jeho obžaloby až po miesto jeho ukrižovania na Kalvárii, teda Golgote. Nazýva sa Via Dolorosa – „Cesta Utrpenia“ alebo Via Crucis – „Krížová cesta“. V súčasnosti je to asi 1,5 km úzka ulica, plná obchodov. Podľa kresťanskej tradície má 14 zastavení – prvé dve sú v rímskej pevnosti Antónia, ďalších sedem po kaplnkách v uliciach mesta a päť posledných zastavení je situovaných v Bazilike Božieho hrobu.

Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii

Táto Bazilika je najposvätnejším miestom všetkých kresťanov. Chrám je postavený nad miestom popravy a hrobu Ježiša. Hneď po vstupe sa pútnik ocitne v hale z 12. storočia. Nachádza sa tu tzv. kameň balzamovania, na ktorom podľa tradície pripravovali telo Ježiša do hrobu. Vpravo sa nachádza strmé schodisko, ktorým sa pútnik dostane na vrchol Kalvárie, kde sú dve kaplnky. Po zostúpení z Kalvárie opačným schodiskom prídeme ku kaplnke s hrobom, do ktorého položili Ježišovo telo. Táto kaplnka je rozdelená na dve časti, uprostred ktorých stojí mramorový stĺp, v ktorom je vložená časť kameňa, ktorým bol hrob zakrytý. Vedľa sa nachádza komplex kaplniek, ktoré patria katolíckej cirkvi. V suteréne baziliky sa nachádza arménska kaplnka.

Trasa Múr nárekov - Hora Sion

Túto trasu robia pútnici zvyčajne peši od Getsemany popod hradby Jeruzalema cez tzv. Hnojnú bránu k Múru nárekov. Odtiaľ sa vystupuje židovskou časťou starého mesta Jeruzalem cez Sionskú (Dávidovu) bránu k Večeradlu a ku Kostolu Usnutia Panny Márie.

Múr nárekov

Toto miesto predstavuje pre Židov najposvätnejšie miesto na svete. Zároveň slúži ako náboženské, kultúrne, duchovné a sociálne centrum svetového židovstva už 1000 rokov. Počas diaspóry sem prichádzali státisíce Židov, aby si vykonali púť a oplakávali zničenie slávneho jeruzalemského chrámu a to najmä v dňoch sabatu a v období deviateho dňa židovského 11. mesiaca v roku, teda na výročie zničenia 1. a 2. židovského chrámu.

Omarova mešita

Kalif Abed el Malek z Osmanskej dynastie postavil v 7. storočí na chrámovom návrší túto mešitu, ktorú však križiaci v 11. storočí obsadili a zmenili ju na kresťanský chrám. Po porážke križiakov sa opäť vrátila do rúk moslimov a bola opakovane prestavovaná a skrášľovaná. V súčasnosti patrí nielen medzi najhlavnejšie, ale aj najstaršie a architektonicky najbohatšie mešity na svete. Má osemboký tvar s priemerom 60 m. Kupola je vysoká 35,5 m s priemerom 25 m a je postavená na podstavci zo 16. storočia z mnohofarebného mramoru. Každá stena je pokrytá prevažne modrou majolikou s geometrickým vzorom a kaligrafickými nápismi z koránu. Okolo kupoly sa tiahne pás s chválospevom na Alaha. Vnútro mešity osvetľuje 36 alabastrových okien a panuje tu posvätný pokoj. Stred mešity zaberá mohutná skala, od ktorej je odvodený názov mešity – „Dom na skale“. Podľa židovskej tradície ide o skalu, na ktorej Abrahám obetoval Jahvemu svojho syna Izáka.

Mešita Al Aksa

Táto mešita bola postavená približne v 7. storočí ako druhá na chrámovom pahorku. Bola síce jednoduchšia, ale významná, pretože sa stala ideologickým centrom moslimov v Izraeli. V preklade znamená „Vzdialená“ podľa toho, že je najvzdialenejším posvätným miestom od Mekky a Mediny. Túto mešitu podstatne rozšírili križiaci, ktoý ju prebudovali na baziliku a nazvali ju Šalamúnov chrám. V interiéri päťloďovej mešity dominuje hlavná loď, ktorá je bohato zdobená mramorom, maľbami, dreveným stropom, lustrami a kobercami. Na rozdiel od Omarovej mešity je prístupná hromadným bohoslužbám.

Večeradlo

Pre kresťanov predstavuje jedno z najdôležitejších miest v Svätej zemi, pretože práve tu ustanovil Ježiš Eucharistiu, sviatosť kňazstva a sviatosť zmierenia, tu umýval apoštolom nohy a zjavoval sa im po zmŕtvychvstaní. Podľa kresťanskej tradície je to tiež miesto zoslania Ducha Svätého a tzv. usnutia Panny Márie, ktorá chcela zomrieť v blízkosti významného miesta, kde sa zrodila Cirkev. Neďaleko Večeradla je postavený moderný kostol Dormition, zasvätený Usnutiu Panny Márie.

Kostol Usnutia Panny Márie

Kostol je postavený v neorománskom slohu, s veľkou kupolou, obkolesenou štyrmi vežičkami a zvonicou. Nachádza sa v blízkosti Večeradla a tvorí časť benediktínskeho opátstva. V suteréne sa nachádza kruhová krypta, v strede ktorej je podstavec zobrazujúcu Pannu Máriu v životnej veľkosti v polohe zosnulých. Je z čerešňového dreva a tvár a ruky má zo slonoviny. Po stranách sa nachádzajú oltáre s mozaikami zobrazujúce výjavy zo života Panny Márie.

GALILEA

Jardenit /rieka Jordán/

Tento slávny vodný tok má tri pramene a celkovú dĺžku 350 km. Pramení v Antilibanónskom pohorí , tvorí prirodzenú hranicu s Jordánskom a vlieva sa do Mŕtveho mora, ktorého hladina je 410 m pod úrovňou mora. Vzniká veľký výškový rozdiel, vďaka ktorému rieka dostala názov Jarad, čo v preklade znamená „nadol sa rútiaci“. Pre kresťanov najdôležitejší súvis s touto riekou pochádza zo Starého zákona, opisujúci prechod Izraelitov do Zasľúbenej zeme a tiež z Nového zákona zobrazením udalosti krstu Ježiša Krista.

Genezaretské jazero

Toto jazero má v evanjeliách viac názvov: Genezaretské jazero, Galilejské more a Tiberiatské more. Je dlhé 21 km a široké 11 km. Zo severu doň vteká rieka Jordán. Má čistú pitnú vodu a tak ako v dobe Ježiša Krista, aj dnes je typické množstvom rýb, ktoré slúžia na obživu okolitému obyvateľstvu. Na brehoch tohto jazera sa odohralo viacero významných udalostí z verejného účinkovania Ježiša, napríklad utíšenie búrky alebo Ježišovo kráčanie po hladine jazera.

Hora Blahoslavenstiev

Základy pôvodnej baziliky sa nachádzajú v blízkosti Genezaretského jazera, neskôr sa táto tradícia udomácnila vo vyššej polohe vrchu, kde bol v r. 1937 postavený moderný okragonálny kostol. Pre kresťanov je táto hora výnimočná Ježišovým učením o Blahoslavenstvách.

Kafarnaum – dom sv. Petra

Názov tohto mesta v preklade znamená „Mesto potešenia“. Leží asi 4 km od miesta, kde sa vlieva rieka Jordán do Genezaretského jazera. Podľa kresťanskej tradície je významným miestom pôsobenia Ježiša Krista a takisto dejiskom viacerých zázrakov a uzdravení. Tiež je bydliskom apoštolov Petra a Ondreja. Najnavštevovanejšími miestami sú Kafarnaumská synagóga, postavená v 4. storoči na základoch staršej synagógy, v ktorej kázal Ježiš a Základy domu z 1. storočia pred Kristom, kam sa priženili dvaja spomínaní učeníci a kde tiež žil Ježiš.

Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb

Táto lokalita sa nachádza neďaleko Kafarnauma. Na tomto mieste bola križovatka obchodných ciest Via maris. Pre pútnikov je významný Kostol rozmnoženia chlebov a rýb, ktorý bol postavený už v 5. storočí. Má pomerne veľké átrium a dvor. Vo vnútri sa nachádzajú najkrajšie mozaiky Svätej zeme, najdôležitejšia je zo 6 storočia, ktorá znázorňuje košík s piatimi chlebmi a dvoma rybami okolo, čo je symbol zázraku, ktorý tu urobil Ježiš počas svojho verejného účinkovania.

Kostol Primátu sv. Petra

Tento kostol sa nachádza len 400 metrov od Kostola rozmnoženia chlebov a rýb a stojí na mieste, kde sa Ježiš tretíkrát zjavil apoštolom po zmŕtvychvstaní. Pri tomto stretnutí s nimi jedol rybu, preto skala vo vnútri kostola dostala názov Mensa Christi, teda „Kristov stôl“. Je to zároveň miesto potvrdenia primátu sv. Petra po jeho trojnásobnom vyznaní lásky Ježišovi.

Hora Tábor

Táto hora je od Nazareta vzdialená len 9 km a dosahuje výšku 588 mnm. Má pre kresťanov špeciálny význam ako miesto Premenenia Pána a predstavuje tiež Svätú horu, na ktorú pútnici vystupovali po 4340 schodoch už v 4. storočí. V r. 1924 sa františkánom podarilo získať túto lokalitu a zahájiť výstavbu kláštora a krásnej baziliky. Na túto horu sa môžu pútnici dostať peši alebo taxíkom približne za 5 dolárov.

Bazilika Premenenia Pána

Bazilika má dve veže a dve podlažia a je postavená nad pôvodnou bazilikou z križiackeho obdobia. Stredná časť je zdobená krásnym dreveným stropom. Hornú časť apsidy skrášľuje zlatá mozaika zobrazujúca Premenenie Pána. Napravo do neho je zobrazený Eliáš s mečom a naľavo Mojžiš s tabuľami Desatora. V lodiach baziliky sa nachádzajú bohato zdobené, dvojúrovňové oltáre.

Nazaret

Názov mesta v preklade znamená „kvet“. V roku 1730 tu františkáni postavili malý kostol, ktorý pripojil k sebe jaskyňu na spôsob krypty pod hlavným oltárom. V nej bol postavený malý oltár s nápisom: „Tu Slovo sa Telom stalo“.

Bazilika Zvestovania Pána

Na prednej hlavnej strane tohto chrámu sa vo výške týči bronzová socha Vykupiteľa, pod ňou vidíme scénu Zvestovania a trochu nižšie sú vyobrazení štyria evanjelisti. Južná fasáda je zasvätená Márii s nápisom „Salve Regina“. Vnútro chrámu predstavujú dva kostoly: Spodný kostol, ktorý uchováva jaskyňu Zvestovania ako príbytok Panny Márie a Vrchný kostol, ktorý je zasvätený Márii ako Matke Cirkvi.

Kostol sv. Jozefa

Tento kostol je pripojený k Bazilike Zvestovania Pána spolu s františkánskym kláštorom. Vo vnútri kostola sa nachádza krypta, ktorá je zasvätená Svätej rodine. Ide o jaskyňu – príbytok a zároveň tesársku dielňu sv. Jozefa.

Betánia – Lazarov hrob

Toto miesto sa nachádza asi 2,7 km od Jeruzalema a rozprestiera sa na východnom svahu Olivovej hory. Dom, v ktorom žil Lazar so svojimi sestrami Máriou a Martou, sa nachádzal kúsok na západ od tejto biblickej lokality. Súčasný chrám je postavený z bieleho pieskovca, má dvojpodlažnú strechu ukončenú strieškou a krížom. Druhú stranu fasády vypĺňajú tri mozaikové obrazy: v strede Lazár a po stranách jeho sestry Mária a Marta.

Emauzy

Hoci autenticita tohto mesta je podľa mnohých sporná, Emauzy si uctievajú kresťania asi od r. 1500 na mieste zvanom El-Qubeibeth, asi 12 km severozápadne od Jeruzalema ako miesto, po ktorom prechádzali pútnici do Jeruzalema.